Droga gminna nr 137609R w miejscowości ŚwilczaGmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 119.986,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza”.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie” Budowa lub przebudowa publicznych róg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w której świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

Planowany koszt zadania to 188.568,77 zł. Długość realizowanego odcinka wynosi 246 mb. Istniejąca droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia z płyt drogowych, tłuczniowa oraz żwirowa posiada liczne i znaczne wyboje, koleiny i jest różnej szerokości. Nowa nawierzchnia drogi usprawni poruszanie się po niej użytkowników ruchu. Obecnie droga nie spełnia należycie swej funkcji transportowej, powodując utrudnienia komunikacyjne w postaci wydłużenia czasu podróży i zwiększenia kosztów eksploatacji pojazdów. Termin realizacji wyznaczono do końca września 2021 roku.

W chwili obecnej trwają czynności przetargowe mające na celu wybór Wykonawcy zadania.


unia podkarpacie polska tytul