Transparent mała firma pl

Decydując się na założenie działalności gospodarczej przede wszystkim należy wybrać formę prowadzenia tej działalności.

W Polsce dostępnych jest kilka form działalności gospodarczej:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza;
  • spółka cywilna;
  • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna;
  • spółki osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Należy wybrać także nazwę, pod którą będzie działać firma. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa musi zawierać co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy podane w mianowniku. Dzięki temu inni uczestnicy obrotu gospodarczego mają możliwość jednoznacznego zidentyfikowania kto prowadzi daną firmę. Zakładając działalność gospodarczą należy wybrać odpowiednie kody PKD określające obszar działalności firmy i mają charakter statystyczny. Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku niektórych działalności gospodarczych niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności regulowanej czy licencji. Przedsiębiorca musi także dokonać wyboru optymalnej formy opodatkowania biorąc pod uwagę wiele czynników takich jak rodzaj i skala prowadzonej działalności, szacowana wysokość przychodów i kosztów, planowane inwestycje, ewentualne ulgi podatkowe.

Dla osób zakładających działalność gospodarczą dostępne są różnego rodzaju dotacje (np. z urzędu pracy, dotacje unijne) oraz ulgi (np. ulga na start 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne), dlatego przed rejestracją warto zapoznać się z możliwościami lub skorzystać z pomocy doradcy. Przed założeniem działalności gospodarczej warto także sprawdzić czy rejestracja firmy jest konieczna, ponieważ obowiązujące w Polsce regulacje prawne dopuszczają możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej (nierejestrowanej, nieewidencjonowanej). Jest to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, niewymagająca rejestracji firmy, czyli wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Koszty podstawowe prowadzenia działalności gospodarczej

W zależności od wybranej formy prowadzenia działalności, wybranej formy opodatkowania, a także rodzaju czy skali działalności, przedsiębiorca ponosi opłaty związane z dopełnieniem formalności czy koszty uzyskania stosownych pozwoleń i zaświadczeń. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej rejestracja firmy poprzez dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest całkowicie bezpłatne.

Decydując się na prowadzenie firmy trzeba pamiętać także o kosztach obsługi księgowej i prawnej, wydatkach na programy i licencje niezbędne do wykonywania pracy, wydatkach na marketing i reklamę, opłatach bankowych, telekomunikacyjnych czy innych kosztach stałych, z którymi wiąże się prowadzenie firmy. Do podstawowych kosztów, jakie przedsiębiorca ponosi co miesiąc należą składki ZUS, w tym składka zdrowotna, której wysokość uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania i osiąganych przychodów/dochodów. Trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zapłacona składka zdrowotna nie podlega odliczeniu ani od dochodu ani od podatku. Osoba prowadząca działalność gospodarczą płaci także podatek dochodowy oraz podatek VAT, jeśli dobrowolnie lub obowiązkowo dokona rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zakładają działalnością gospodarczą mogą ograniczyć koszty związane z wynajmem biura, może bowiem okazać się że w początkowej fazie prowadzenia firmy biuro nie jest niezbędne. Firmę można zarejestrować w swoim mieszkaniu. Wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług wirtualnego biura, które w zależności od zawartej umowy może zapewnić nie tylko wirtualny adres, ale także kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej polegające m.in. na obsłudze administracyjnej, odbieraniu telefonów i korespondencji, archiwizacji dokumentów czy udostępnieniu sal konferencyjnych. Wirtualne biuro jest tańsze niż wynajem tradycyjnego lokalu na potrzeby prowadzonej działalności, a dla przedsiębiorców którzy nie potrzebują biura może okazać się korzystnym rozwiązaniem pozwalającym zoptymalizować koszty. Wirtualne biuro sprawdza się w szczególności dla freelancerów, start-upów, osób pracujący zdalnie, pracujących z różnych lokalizacji czy wykonujących większość obowiązków służbowych poza biurem. Co więcej, wirtualny adres w prestiżowej lokalizacji to istotny element wizerunku przedsiębiorstwa, co może przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów.

Po co mi ta księgowość?

Prowadzenie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę różnego rodzaju obowiązki formalne do spełnienia. Wszelkie transakcje dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powinny być właściwie udokumentowane i rozliczone. Przedsiębiorca musi pamiętać m.in. o terminowym rozliczeniu i opłaceniu podatku dochodowego i podatku VAT, składaniu plików JPK_V7M (rozliczenie miesięczne podatku VAT) / JPK_V7K (rozliczenie kwartalne podatku VAT) czy deklaracji rocznej dla celów podatku dochodowego.

Te obowiązki można sobie ułatwić w programie księgowym online 360 Księgowość. Łatwo i wygonie wystawisz tu faktury, zaksięgujesz koszty, wyślesz niezbędne dokumenty. W programie znajdziesz także PIT i ZUS przedsiębiorcy, a więc wszystko, czego potrzebujesz w swojej firmie.

Program jest aktualizowany na bieżąco bezpłatnie, a zakładając konto możesz go używać do 6 miesięcy za darmo. Załóż konto tutaj.

Ostrożnie z kosztami!

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Trzeba mieć na uwadze, że nawet jeżeli dany wydatek nie został wymieniony w art. 23 ustawy w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów., to nie uprawnia to do automatycznego przyjęcia domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w tym przepisie, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Przed ujęciem danego wydatku w kosztach podatkowych należy zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu ze źródła przychodu lub realną szansą powstania przychodu podatkowego bądź też z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła jego uzyskiwania. Dodatkowo, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, powinien zostać właściwie udokumentowany.

Kwalifikując określone wydatki jako koszty uzyskania przychodów lub niestanowiące kosztów uzyskania przychodów należy mieć na uwadze, że wydatek, który u jednego podatnika przy jego specyfice działalności i w jego indywidualnej sytuacji podlega zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów, u innego podatnika jest kwalifikowany jako niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. W sytuacjach wątpliwych warto zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, by zyskać pewność że dany wydatek stanowi koszt podatkowy i w razie ewentualnej kontroli nie zostanie zakwestionowany przez organ podatkowy. Podkreślamy, że interpretacja indywidualna chroni bowiem tylko tego podatnika, który o nią wystąpił.

Źródło: www.mala-firma.pl