Loga unijne

Loga narodowe


„Podręcznik dobrych praktyk” został opracowany w ramach Projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Jest poradnikiem po zintegrowanym i uspołecznionym planowaniu przestrzennym, skierowanym przede wszystkim dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF).

Ma charakter upowszechniający i zawiera w szczególności:

  • wnioski wynikające z realizacji innowacyjnego Projektu;
  • opis Modelu zintegrowanego i uspołecznionego planowania przestrzennego, wypracowanego w ramach Projektu;
  • ocenę jakościową wypracowanych w ramach Projektu innowacyjnych rozwiązań, opartą na wynikach badań społecznych z uczestnikami Projektu oraz ekspertami wspierającymi jego realizację;
  • rekomendacje, dotyczące zastosowania Modelu w zmieniającym się otoczeniu prawnym w zakresie planowania przestrzennego.

Autorom niniejszego Podręcznika zależało na opisaniu wypracowanych rozwiązań w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego oraz przedstawieniu opinii uczestników i ekspertów na temat najważniejszych jego elementów oraz możliwości wdrożenia w innych MOF. Celem analizy badawczej było potwierdzenie tezy, że Model spełnia oczekiwania w aspektach tj. innowacyjność wypracowanych rozwiązań, praktyczność i możliwość zastosowania w innych MOF, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

Podręcznik zawiera m.in. opis realizacji projektu, ale także uwarunkowań prawnych zintegrowanego planowania przestrzennego z uwzględnieniem MOF, zintegrowanego zarządzania procesami planowania przestrzennego w MOF oraz wskazuje nowe kierunki w polityce planowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych. Ważnym elementem podręcznika jest katalog dobrych praktyk i rekomendacji dla innych MOF na podstawie doświadczeń wypracowanych w trakcie realizacji projektu.


Do pobrania: