Krzyż Związku Ochotniczej Straży Pożarnej

Na teranie gminy Świlcza utworzonych jest 8 OSP w następujących miejscowościach:

1. OSP Błędowa Zgłobieńska

Adres:
    Błędowa Zgłobieńska
    36-071 Trzciana
 

Osoby zarządzające:
    Artur Szwed - Prezes
    Łukasz Lubas - Naczelnik
 


2. OSP Bratkowice

Adres:
    Bratkowice
    36-055 Bratkowice
 

Osoby zarządzające:
    Piotr Chmaj - Prezes
    Krzysztof Plizga - Naczelnik
 


3. OSP Dąbrowa

Adres:
    Dąbrowa
    36-071 Trzciana
 

Osoby zarządzające:
    Rafał Wozowicz – Prezes
    Piotr Misiewicz – Naczelnik
 


4.OSP Mrowla

Adres:
    Mrowla
    36-054 Mrowla
 

Osoby zarządzające:
    Piotr Gargała – Prezes
    January Półtorak – Naczelnik
 


5. OSP Rudna Wielka

Adres:
    Rudna Wielka
    36-054 Mrowla

Osoby zarządzające:
    Rafał Wójcik – Prezes
    Maciej Gąsior - Naczelnik
 


6. OSP Świlcza

Adres:
    Świlcza
    36-072 Świlcza
    www:  http://ospswilcza.cba.pl/
 

Osoby zarządzające:
    Mariusz Dobrzański – Prezes
    Tomasz Gazda - Naczelnik
 


7. OSP Trzciana

Adres:
    Trzciana
    36-071 Trzciana
    www: http://www.osp-trzciana.pl/
 

Osoby zarządzające:
    Paweł Piela – Prezes
    Tomasz Kwoka - Naczelnik
 


8. OSP Woliczka

Adres:
    Woliczka
    36-071 Trzciana
 

Osoby zarządzające:
    Bogdan Wąsik – Prezes
    Jakub Rykała - Naczelnik