1. Położenie, walory przyrodnicze i gospodarcze

Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego, w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Z racji sąsiedztwa z Rzeszowem (stolicą regionu), wchodzi w skład aglomeracji rzeszowskiej. Oprócz Rzeszowa, gmina Świlcza sąsiaduje od północnego wschodu z gminą Głogów Małopolski, od północy z Miastem i gminą Kolbuszowa, od zachodu z Miastem i gminą Sędziszów Małopolski oraz gminą Iwierzyce, natomiast od południa z Miastem i gminą Boguchwała. Administracyjnie podzielona jest na 8 sołectw. Są to Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana i Woliczka - więcej informacji.

Obszar gminy jest w 90% zwodociągowany i skanalizowany, posiada również sieć gazową i telefoniczną. Wodociąg gminny zaopatrywany jest z kilku ujęć studni głębinowych zlokalizowanych w Świlczy, Bratkowicach i Trzcianie. Ścieki bytowe odprowadzane są z 8 sołectw kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Świlczy-Kamyszynie. Gmina Świlcza znajduje się między II i III strefą (korzystną i dość korzystną) w klasyfikacji obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania wiatru, jako źródła energii.

2. Ludność, powierzchnia

Gmina Świlcza zajmuje powierzchnię 10819 ha. Zamieszkiwana jest przez ok. 16 tyś. osób. Do najbardziej zaludnionych i o największej powierzchni wsi należą: Bratkowice, Świlcza oraz Trzciana. Najmniej liczne i o najmniejszej powierzchni wsie to Błędowa Zgłobieńska i Woliczka. Wskaźnik zaludnienia Gminy wynoszący 139 osób/1 km2, świadczy o wysokiej koncentracji ludności. Wynika to z faktu dogodnej, dobrze rozwiniętej komunikacji drogowej i kolejowej oraz bliskości rynku pracy i zbytu - więcej informacji ...

3. Gospodarka

Gmina Świlcza ma charakter wielobranżowy. Bliskie sąsiedztwo Miasta Rzeszowa sprawia, że jest ona pod silnym wpływem tej aglomeracji. Na terenie gminy 690 podmiotów gospodarczych posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej w tutejszym Urzędzie (stan na 30.09.2014 r.).   Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych miejscowościach: Błędowa Zgłobieńska – 21, Bratkowice – 132, Dąbrowa -  30, Mrowla -  61, Rudna Wielka – 85, Świlcza – 201, Trzciana – 108, Woliczka – 23. Na terenie gminy swoją siedzibę mają następujące firmy: SUZUKI i CITROEN (Świlcza), chemia gospodarcza, samochodowa Blux-Cosmetics (Trzciana), produkcja i usługi meblowe RESTOL (Bratkowice), hurtownia spożywcza DRIPOL (Trzciana), przedsiębiorstwo handlowe DOBIS (Trzciana), Usługi Dźwigowe DŹWIG-SERWIS (Świlcza), Firma Handlowa ZULIBET (Świlcza), Zakład Betoniarski ZOF-BET (Świlcza), Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT (Świlcza), Zakłady Piwowarskie (Świlcza), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LAMTEX (Świlcza), Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne PEHMAET i PEPLAST (Rudna Wielka), Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny IN-PEST (Rudna Wielka), Zabiegi Higieny Sanitarnej POLIESTER (Rudna Wielka), SAPIR (Rudna Wielka), DAF Wanicki (Trzciana). Wiele osób zamieszkujących teren gminy prowadzi działalność gospodarczą na duża skalę poza gminą np. w Rzeszowie. W większości jest to działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych na zasadzie samozatrudnienie prowadząc działalność handlowa np. handel obwoźny, usługi transportowe, czy usługi budowlane. Dużym zainteresowaniem cieszy się baza hotelowa o wysokim standardzie. Należą do nich: Hotel i Restauracja Nowy Dwór, Rewia Hotel Restauracja Imperium oraz Hotelarstwo Apollo. Oferowana pomoc publiczna dla podmiotów gospodarczych: przychylność i pomoc administracji samorządowej i rządowej, dostępność do infrastruktury technicznej oferowanych terenów, korzystne położenie geograficzne w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Rzeszowa oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna.

4. Edukacja Gmina Świlcza posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć placówek oświaty i wychowania. Baza szkolnictwa jest trafnie zlokalizowana i dostosowana do sieci osadniczej.

Sieć szkół i przedszkoli oraz innych placówek przedstawia się następująco:

 • Zespół Szkół w Dąbrowie (Szkoła Podstawowa i Przedszkole),
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach z oddziałem przedszkolnym,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli z oddziałami przedszkolnymi,
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej z oddziałami przedszkolnymi,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy,
 • Szkoła Podstawowa w Trzcianie z oddziałami przedszkolnymi,
 • Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Bratkowicach,
 • Przedszkole Publiczne w Świlczy,
 • Przedszkole Publiczne w Trzcianie,
 • Żłobek Gminny w Trzcianie
 • Żłobek Gminny w Bratkowicach.

Ponadto na terenie gminy prowadzone są placówki prowadzone przez inne podmioty niż Gmina Świlcza. Są to:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole w Błędowej Zgłobieńskiej (w budynku byłej szkoły podstawowej),
 • Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie,
 • Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli.
   

5. Ochrona środowiska

Gmina Świlcza posiada „Gminny program ochrony środowiska” i „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świlcza”. Na terenie gminy działa biologiczna oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym, biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją. Obecnie przepustowość oczyszczalni wynosi Q= 1940 m3/d.