Adres:Logo Towarzystwa Przyjaciół Trzciany

  • Trzciana 330
  • 36–071 Trzciana

Dane kontaktowe:

  • Tel.: 17 85-14-332

Stowarzyszenie to powstało w 1994 roku. Podejmuje działania mające na celu inicjowanie, rozwijanie i propagowanie działań służących Trzcianie i jej mieszkańcom, sławiących jej Imie w kraju i za granicami poprzez działalność organizatorską, edytorską, kulturalną, sportową oraz wsparcie rzeczowe.

W "Statucie Towarzystwa" zostały ujęte najważniejsze cele takie jak:

  • propagowanie działalności Kulturalnej i sportowej,
  • współpracę i wyminę doświadczeń z osobami i instytucjami w zakresie zbierania Informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie historii i folkloru, kultury i sportu oraz ekonomii i działalności gospodarczej,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
  • prowadzenie działalności integrującej członków i sympatyków Stowarzyszenia na gruncie rekreacyjno-towarzyskim. 

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

Towarzystwo Przyjaciół Trzcianie wspólnie z Samorządem Gminy Świlcza i Gminnym Centrum Kultury wydaje od 1997 roku Kwartalnik Społeczno-Kulturalny „Trzcionka”.