Gmina Świlcza położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego, w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Gmina graniczy od wschodu z miastem Rzeszów, od północnego wschodu z gminą Głogów Małopolski, od północy z gminą Kolbuszowa, od zachodu z gminą Sędziszów Małopolski, natomiast od południa z Gminami Iwierzyce i Boguchwała.

Gminę tworzy 8 miejscowości:

 • Błędowa Zgłobieńska,
 • Bratkowice,
 • Dabrowa,
 • Mrowla,
 • Rudna Wielka,
 • Świlcza,
 • Trzciana,
 • Woliczka

liczących 16 070 mieszkańców (grudzień 2022 r.). Łączna ich powierzchnia wynosi 10 817 ha.

Największą pod względem powierzchni (4 695 ha) oraz najliczniejszą miejscowością w gminie są Bratkowice – 4 456 mieszkańców, najmniejszą - Woliczka (z 494 ha powierzchni i 572 mieszkańcami).

Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę oświatową, kulturalną oraz rekreacyjno-sportową. Inwestuje w młode pokolenie, modernizując placówki oświatowe, budując nowe i modernizując stadiony sportowe, place zabaw, siłownie plenerowe. Buduje nowe żłobki oraz przedszkola a pamiętając o starszym pokoleniu - domy opieki senioralnej. Wykonuje i modernizuje drogi, chodniki oraz parkingi wraz z infrastrukturą oświetleniową. Wprowadzone zostały nowoczesne rozwiązania w zakresie cyfryzacji gminy i oświaty oraz szerokopasmowej sieci internetowej.

Gmina ma charakter wielobranżowy, gdzie dominującym rodzajem działalności gospodarczej jest handel detaliczny i hurtowy, salony sprzedaży samochodów m.in.: Toyota, Lexus, BMW, Skoda wraz z zapleczami serwisowymi oraz handel drobny. Największy atutem gminy jest jego doskonałe położenie – gmina graniczy z miastem Rzeszów oraz strefą gospodarczą Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów – Dworzysko.

Przez gminę przebiegają szlaki komunikacyjne o kluczowym znaczeniu dla ruchu tranzytowego:

 • autostrada A4, będąca częścią III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (trasa Via Regia),
 • droga ekspresowa S19, która jest częścią trasy Via Carpatia,;
 • droga krajowa nr 94 Zgorzelec – Korczowa.

Na terenie gminy Świlcza zlokalizowany jest odcinek magistrali kolejowej nr E30 Niemcy – Polska – Ukraina (linia nr 91), z funkcjonującą na odcinku Rzeszów Główny – Dębica Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną (PKA) oraz spółką POLREGIO, mających duże znaczenie dla rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego w aglomeracji rzeszowskiej.

W pobliżu gminy funkcjonuje prężnie rozwijające się międzynarodowe lotnisko Rzeszów – Jasionka, regularnie obsługujące ruch pasażerski i towarowy.

Priorytety w rozwoju gminy

Misja Gminy wynika zarówno z analizy warunków geograficzno-przyrodniczych stanowiących atut Gminy i szansę w jej dalszym rozwoju, a także wynika z zasobów - potencjałów, którym Gmina Świlcza dysponuje.

Gmina Świlcza jest jedną z atrakcyjniejszych do zamieszkania gmin powiatu rzeszowskiego pod względem lokalizacyjnym oraz infrastrukturalnym. Połączenie historii i bogatej tradycji z prężnym rozwojem, czyni Świlczę jednym z dynamicznie rozwijających się miejsc w okolicach miasta Rzeszowa.

Misja określa kluczowe, strategiczne założenia rozwojowe Gminy Świlcza, wyznaczając tym samym obszary rozwojowe, w jakich koncentrować ma się interwencja lokalnego samorządu w okresie do roku 2030 oraz wyznacza aspiracje rozwojowe lokalnej wspólnoty oraz samorządu.

Przedsiębiorca misja

W odniesieniu do zawartości misji określono kluczowe obszary rozwoju dla Gminy, które definiują także strukturę operacyjną wdrażania strategii, jako wieloletniego programu działania samorządu.

Przedsiębiorca obszary