Baner

Gmina Świlcza otrzymała dotację w wysokości 96.674,45 zł na zakup laptopów dla placówek oświatowych z terenu gminy z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwala wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na dalszy rozwój poznawczy i społeczny uczniów.

Całkowita wartość projektu wyniosła 120.843,07 zł. Dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu wyniosła 80% kosztów zadania.

To już kolejny raz jak gmina Świlcza pozyskała środki na zakup sprzętu komputerowego i przekazała go placówkom oświatowym. Nowoczesny sprzęt, zostanie wykorzystany do celów dydaktycznych w placówkach oświatowych oraz posłuży uczniom i nauczycielom w tym trudnym czasie epidemii do kontynuowania nauki w sposób zdalny.

Warto wspomnieć ze od 2017 roku gmina Świlcza przekazała placówkom oświatowym sprzęty o wartości prawie 1,5 mln zł. Były to komputery stacjonarne, laptopy, tablice i monitory interaktywne, projektory, głośniki. 


Zapraszamy galerii zdjęć ...