Loga projektu„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Dzięki pozyskanym środkom przez pracowników Urzędu Gminy Świlcza, Stowarzyszanie Kobiet Wiejskich z siedzibą w Świlczy otrzymało dotację w wysokości 50 tys.zł.

W dniu 25 września 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy przez Zarząd Stowarzyszania na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla członków Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z siedzibą w Świlczy”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość ogółem        51.254,10 zł 
Dofinansowanie        50.000,00 zł

W ramach projektu zakupiono 18 strojów ludowych damskich regionu rzeszowskiego dla członkiń Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich. Na komplet stroju damskiego składa się będzie: koszula rzeszowska, gorset rzeszowski, zapaska rzeszowska, spódnica rzeszowska, kwiaty do włosów, buty ludowe oraz korale. Wszystko zdobione wg lokalnej tradycji.  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich powstało w 2009r. by aktywizować mieszkańców, podejmować i wspierać inicjatywy w szerokim spektrum działalności – kultury, dziedzictwa historycznego, edukacji i sportu. Zrzesza ono wszystkie 9 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Świlcza. Stowarzyszenie organizuje promocje produktów tradycyjnych i regionalnych dbając o zachowanie kultury ludowej i dawnych zwyczajów. Przy współpracy z Gminą Świlcza oraz Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie pozyskują środki na zakup wyposażenia, uczestniczą w dożynkach, konkursach na palmy Wielkanocne, kultywując tym samym tradycje ludowe, historyczne i religijne.

Członkinie poprzez zakup strojów ludowych chcą utożsamić się z regionem, promować i rozpowszechniać zachowanie dziedzictwa oraz zachęcić innych mieszkańców do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Stroje ludowe prezentowane będą podczas różnego rodzaju występów, lokalnych uroczystości, dożynek, świąt narodowych, festiwali, festynów oraz uroczystości religijnych.. Zakup przyczyni się do wzrostu zainteresowania tradycjami lokalnymi oraz do osiągnięcia celu w zakresie rozwoju aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych oraz zachowania i promowania lokalnych zwyczajów i tradycji.


Zapraszam do galerii zdjęć: