Logo projektu czytelnictwo

Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3, w wysokości ponad 24 tys. zł na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo dla placówek wychowania przedszkolnego.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 26 tys. zł.

Wsparcie finansowe otrzymały:

  • Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach
  • Przedszkole w Zespole Szkół w Dąbrowie
  • Przedszkole w Świlczy
  • Przedszkole w Trzcianie
  • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach
  • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej
  • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
  • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrowli
  • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Trzcianie
  • Oddział przedszkolny w szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Świlczy