Budynek przed renowacjąZakończono prace związane z kompleksowym remontem dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce.

Budynek po renowacjiZadanie polegało na kompleksowym remoncie dachu, w tym, m.in. na: robotach rozbiórkowych – rozebraniu pokrycia dachowego z blachy, rozebraniu konstrukcji więźb dachowych, robotach ciesielskich, robotach blacharskich, robotach malarskich, robotach odgromowych, ociepleniu poddasza, robotach towarzyszących (w tym, m.in.: robotach malarskich w pomieszczeniu sali ogólnej).

Wartość prac remontowo-budowlanych: 278.000,01 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa: 278.00,01 zł

Wykonawcą robót była firma „KRIS-BUD” Krzysztof Leszczak ze Strzyżowa.