Loga polski ład


W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Świlcza otrzymała wsparcie w kwocie 5 mln zł na „Poprawę infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Świlcza”.

W ramach inwestycji gmina zaplanowano 3 zadania:

  1. Termomodernizacja Niepublicznych Szkół w Błędowej Zgłobieńskiej i Bratkowicach
  2. Budowa wewnętrznych ścianek wspinaczkowych o charakterze edukacyjno - sportowo - rekreacyjnym wraz z ich wyposażeniem w placówkach oświatowych na terenie gminy.
  3. Modernizacja ogólnodostępnego stadionu sportowego w Bratkowicach oraz stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej (budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni lekkoatletycznej).

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do uprawiania sportów oraz przygotowywanie atrakcyjnych ofert sportowych i zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-11-30

Wartość Inwestycji: 5.900.000,00 zł

Dotacja POLSKI ŁAD: 5.000.000,00 zł