Loga polski ład


W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Świlcza otrzymała wsparcie w kwocie prawie 2 mln zł na Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza”

W ramach inwestycji gmina planuje zmodernizowanie i utworzenie spójnego szlaku komunikacyjnego dróg Świlcza - Mrowla o długości ponad 2,0 km.

Zakres zadania przewiduje wykonanie:

  • poszerzenia jezdni do szerokości 5,0 m z nową nawierzchnią asfaltową,
  • chodnika dla pieszych o szerokości min. 1,8 m,
  • systemu kanalizacji deszczowej,
  • zjazdów do sąsiadujących nieruchomości,
  • przepustów drogowych,
  • oznakowania pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. drogowych barier ochronnych itp.;
  • przebudowę: przepustów drogowych na istniejących ciekach wodnych oraz profilowanie istniejącego rowu przydrożnego,
  • pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w razie konieczności możliwa przebudowa lub/i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-11-30

Wartość Inwestycji: 7.000.000,00 zł

Dotacja POLSKI ŁAD: 1.999.900,00 zł