Karabinek z wirtualnej  strzelnicy

Baner projektu18 grudnia br. miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia wirtualnej strzelnicy utworzonej w Szkole Podstawowej im. św. Jan Kantego w Świlczy ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Gminy Świlcza w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: pan Dawid Homa Pełniący Funkcje Wójta Gminy Świlcza, pan Adam Dziedzic – poseł na Sejm PR oraz pan Grzegorz Patruś dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jan Kantego w Świlczy. Świadkami oficjalnego otwarcia strzelnicy byli przedstawiciele władz oświatowych, służb mundurowych oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Po uroczystym otwarciu obiektu zostały oddane pierwsze wystrzały z broni będącej na wyposażeniu strzelnicy. 

Wirtualna strzelnica została wybudowana w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej pn. ‘Strzelnica w powiecie”. Została umiejscowiona w specjalnie do tego celu przygotowanej sali na pierwszym piętrze szkoły. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 50 m2 i spełnia wymagania oczekiwane dla prawidłowej pracy systemu strzeleckiego. Strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników;
  • ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 196 tys. zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej to kwota ponad 153 tys. zł.

Na wyposażeniu strzelnicy znajduje się moduł projekcyjny pozwalający na stworzenie symulowanych warunków treningowych z wykorzystaniem 4 replik broni długiej karabinek M4A1 i 4 replik broni krótkiej Glock. Strzelnica umożliwia jednocześnie szkolenie od 1 do 4 osób. Realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania poziomu trudności. Od prostych strzelań statycznych i dynamicznych do wykonania zadań wymagających wysokich umiejętności strzeleckich, na różnych wirtualnych odległościach i z różnych postaw strzeleckich, w warunkach zbliżonych do naturalnych. Strzelnica posiada wyposażenie i oprogramowanie umożliwiające organizowanie zawodów i rozgrywek strzeleckich. W systemach wprowadzono metody wspomagające proces uczenia się posługiwania bronią i techniki pozwalające odtwarzać pełny proces oddawania strzału. Osoba ćwicząca będzie miała możliwość obserwowania popełnionych podczas oddawania strzału błędów.

Obiekt pozwoli na realizowanie założeń podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, gdzie w zakres nauczania zostały włączone treści związane z obronnością, umiejętnościami strzelania i obsługą broni. 

Relacja fotograficzna z otwarcia strzelnicy w załączeniu.


Zapraszam do galerii zdjęć: