Baner programu

Gmina Świlcza podpisała umowę na roboty budowlane na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 w Rudnej Wielkiej” na kwotę 1 158 154,02 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w wysokości 450 000,00 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu nawierzchni do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego, remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, a także wymiana oświetlenia kompleksu sportowego na energooszczędne oświetlenie LED. Roboty potrwają do końca roku.


loga orlik

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2022