Loga projektu


Zabytkowy krzyż

Wniosek gminy Świlcza z zadaniem Renowacja zabytkowego krzyża na kamiennym cokole jako zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Świlczy znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie z terenu województwa podkarpackiego, które otrzymają dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:

  1. Renowacja zabytkowego krzyża na kamiennym cokole na działce nr 2979/1 przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy;
  2. Wystawa plenerowa archiwalnych fotografii poświęcona historii miejscowości „Świlcza wczoraj i dziś”.

Całość prac szacowana jest na 26 tys. zł, z czego pomoc finansowa to 12 tys. zł.
Termin realizacji zadania to czerwiec – październik 2023 r.

Zadanie to jest realizowane w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Świlczy. Wsparcie Partnera pozwoli przeprowadzić efektywną promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Działania przeprowadzone w ramach projektu wpłyną na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz aktywizacja lokalnej społeczności. Podejmowane działania wpłyną na poprawę wizerunku i pozytywne postrzeganie miejscowości Świlcza.