Z wielką przyjemnością informujemy, iż projekt gminy Świlcza pn. „Zręczne ręce – warsztaty rękodzieła artystycznego” otrzymał dofinansowanie w kwocie prawie 12 tys. zł w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 31 operacji. W wyniku przeprowadzonej oceny, do realizacji zostało wybranych 15 operacji, na łączną kwotę 880 000,00 zł, przeszło pozytywną weryfikacje i znalazło się na liście ocenionych operacji.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu kreatywnych warsztatów z rękodzieła artystycznego dla 24 osób dorosłych, mieszkańców gminy Świlcza. Celem operacji jest popularyzacja i upowszechnienie rękodzieła artystycznego wśród mieszkańców gminy Świlcza. Zajęcia te zaprojektowane zostały w ten sposób, by pozwoliły rozwijać zdolności i zainteresowania poprzez twórczą aktywność, doskonalenie pozytywnego poczucia własnej wartości, aktywne (twórcze) wspólne zajęcia.  


logo

„„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”