Belka programu

Informujemy, że Gmina Świlcza w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała dofinansowanie na „Przebudowę drogi gminnej 108758R na odcinku od km 0+000,00 do km 1+164,00 w miejscowości Trzciana” tj. drogi na Kolonii Wschodniej w zakresie od Przedszkola do ostatnich zabudowań w kierunku wschodnim.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości 1164 m z poszerzeniem jezdni do 5 m, budową szerokiego chodnika oraz wykonaniem kompleksowego odwodnienia.

W ramach zadania przewiduje się m. in. zastosowanie rozwiązań usprawniających komunikację w sąsiedztwie Przedszkola.

Wielkość dofinansowania wynosi 1.790.756,00 zł tj. 60% wartości inwestycji.

W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy o dofinasowanie. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania. Planowany termin wykonania zadania to III kwartał.2023 r. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę mieszkanek Trzciany – Pani Jadwigi B. oraz Pani Magdaleny B.A., które przekazując nieodpłatnie części swoich działek na rzecz Gminy Świlcza, umożliwiły przygotowanie inwestycji w pełnym zakresie.


Mapa poglądowa - droga Trzciana 108758R