Logo Podkarpacki Projekt Odnowy Wsi


Do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 w roku 2022 zostało zgłoszone zadanie pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń – etap II”.

Realizacja zadania podkreśliła prestiż miejsc pamięci a, także wpłynęła na zachowanie i ochronę naszego dziedzictwa narodowego. Zakres prac obejmował Wykonanie spaceru wirtualnego na zdigitalizowanym cmentarzu parafialnym
w Świlczy oraz remont Grobu Nieznanego Żołnierza oraz Zdzisława Zdzienieckiego. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 25 936,00 zł.

Wirtualny spacer to uatrakcyjnienie i urozmaicenie nowej strony internetowej cmentarza, dla tych, którzy nie będą mogli odwiedzić grobów bliskich. Wirtualny spacer po cmentarzu parafialnym w Świlczy, będzie z pewnością niezapomnianym przeżyciem. Obraz będzie można bowiem dowolnie przesuwać poprzez klikanie myszką na wybrane jego punkty lub przez nawigację boczną, która pozwoli obracać, powiększać i zmniejszać skalę obrazu.

Drugim zadaniem było upamiętnienie poległych żołnierzy w walce za wolność ojczyzny poprzez wykonanie prac remontowych na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Zdzisława Zdzienieckiego. Remont grobów przyczynił się do rozpropagowania wartości historycznych, wzmocnienia świadomości obywatelskiej oraz budowania postaw patriotycznych wśród mieszkańców Gminy w szczególności młodzieży szkolnej.

Przed rozpoczęciem tych prac konieczne było uprzątnięcie alejek, przejść między nagrobkami, jak i samych nagrobków, skoszenie trawy, uprzątnięcie śmieci, które zalegały w przestrzeniach między grobami. Ten etap pracy był wykonany przez mieszkańców i stanowił prace własną w projekcie. Partnerem w realizacji projektu było Towarzystwa Przyjaciół Świlczy, które jest również Administratorem merytorycznym powstałej strony cmentarza w Świlczy. Towarzystwo w ramach swojego udziału w projekcie wykonało maszt pod flagę.

Miejsca pochówku w cyfrowej wersji można znaleźć na stronie: www.mogily.pl/swilcza


Zapraszamy do galerii zdjęć: