Loga projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”


Bukiety kwiatów wykonane przez uczestniczki kursuZ wielką przyjemnością informujemy, iż projekt gminy Świlcza pn. „Ładne kwiatki” otrzymał dofinansowanie w kwocie 43 214,28 zł w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 34 wnioski, z czego 31, na łączną kwotę 1 238 671,10 zł, przeszło pozytywną weryfikacje i znalazło się na liście ocenionych operacji.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia florystycznego dla 24 osób dorosłych, mieszkańców gminy Świlcza. Celem operacji jest nabycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie technik wykorzystywanych do tworzenia sztuki artystycznego układania kwiatów na obszarach wiejskich.