Logo projektu Laboratoria PrzyszłościWszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości 437 600 zł w ramach realizacji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości". Wsparcie finansowe obejmuje 100% wnioskowanej kwoty i nie jest wymagany własny wkład finansowy.

Założeniem programu jest, aby każda szkoła podstawowa do 1 września 2022 roku była zaopatrzona w nowoczesne wyposażenie podstawowe, czyli drukarki 3D, mikrokontrolery i sprzęt do nagrań. Za pozostałe fundusze szkoła może dokupić sprzęty znajdujące się w katalogu wyposażenia dodatkowego, np. wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotykę, AGD, materiały eksploatacyjne, audio-wideo, pomoce projektowe i wyposażenie BHP.

Program ma na celu kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności praktycznych oraz manualnych. Zakupione wyposażenie pozwoli odkryć nowe możliwości kształcenia i stworzy warunki do rozszerzenia umiejętności w wielu sferach życia i nauki. Zakupione pomoce dadzą możliwość prowadzenia ciekawych zajęć, odkrywania talentów i rozwijaniu zainteresowań wśród uczniów.

Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.