Wójt Gminy Świlcza Adam DziedzicW dniu dzisiejszym zostały ogłoszone wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. Gmina Świlcza złożyła wniosek na 10 mln zł, z czego 95% to przyznane dofinansowanie na budowę infrastruktury przerzucającej ścieki sanitarne z istniejącej oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej m. Rzeszowa oraz rozbudowa ujęcia wody w Przybyszówce w rejonie m. Rudna Wielka.

 

 

 


Zapraszamy do galerii zdjęć: