Bukiety kwiatów wykonane przez uczestniczki kursu

Gmina Świlcza zakończyła realizację projektu „Ładne kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza”. Operacja była realizowania w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”.

W ramach realizacji projektu odbyło się 24 spotkania dla 2 grup 12 osobowych. Spotkania odbywały się 4 razy w tygodniu po 4 godziny w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie oraz w Filii Bibliotecznej w Dąbrowie. Pierwsze zajęcia odbyły się 5 lipca września, a ostatnie 12 sieprnia 2021r.

Grupa miała możliwość uczestniczyć nie tylko w wykładach, ale również w zajęciach praktycznych. Podczas zaplanowanego kursu, uczestnicy wykonywali samodzielnie pracę, gdzie pod okiem instruktora Pani Elżbiety Kosydar tworzyli różnego rodzaju kompozycje, wianki, choinki stroiki itp. W trakcie kursu uczestnicy zdobyli następujące kwalifikacje:

  • umiejętność odpowiedniego doboru materiału roślinnego do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju kompozycji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia,
  • zdobycie wiedzy z dziedziny florystyki i botaniki, znajomość pielęgnacji roślin i umiejętność udzielania porad klientom, umiejętność przeprowadzania kalkulacji kosztów i profesjonalnej obsługi klienta,
  • umiejętność tworzenia dekoracji roślinnych, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych.

Uczestnicy naszego kursu poznali i nabyli umiejętności praktyczne z następującego zakresu: florystyka okolicznościowa, florystyka ślubna, florystyka żałobna, duże formy przestrzenne (ekspozycje wystawowe), florystyka komunijna, florystyka świąteczna i okolicznościowa. Kursanci zdobyli również wiedzę teoretyczną niezbędną w sztuce florystycznej, dot. podstawy botaniki, podstawy florystyki, techniki układania kwiatów, zasady i style kompozycji, pielęgnacja roślin, zasady profesjonalne obsługi klienta, marketingu wyrobów i usług florystycznych oraz najnowsze trendy florystyczne.

Kurs flortyczny to nie tylko twórcze spotkanie, rozwój umiejętności, pasji czy zainteresowań, ale także aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich, okazja do spędzania wolnego czasu w gronie ciekawych osób, czyli – pasjonatów, florystów, artystów, rękodzielników.

Głównym celem projektu było nabycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie technik wykorzystywanych do tworzenia sztuki artystycznego układania kwiatów na obszarach wiejskich. Realizacja celu operacji przyczyniła się do promocji wsi, jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Tego typu działania zachęcą i motywują do twórczego działania, do zespołowej pracy, nabywania wiary we własne siły, możliwości, a także umiejętności. Projekt miał także na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wzbogacanie doświadczeń, aktywne spędzanie czasu, rozwijanie talentów.

Warto dodać, iż grupa 24 osób miała zapewnione wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do pzrygotowania komozycji kawitowych oraz catering.

Spotkania w takim gronie i twórczej atmosferze, uświadamiają uczestniczkom, że warto zdobywać nowe doświadczenia, realizować marzenia a nade wszystko rozwijać często skrywane talenty i pasje. 


Zapraszamy do galerii zdjęć:

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Loga projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”