Baner - Poprawa bezpieczeństwa  ruchu pieszych

6 września br. Wójt Gminy Świlcza podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim, na dofinansowanie zadania gminnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Gminie Świlcza poprzez przebudowę przejść dla pieszych: w Mrowli na drodze nr 108762R, w Rudnej Wielkiej na drodze nr 108764R, w Świlczy na drogach nr 108769R i 108761R oraz w Trzcianie na drodze nr 108758R” dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 5 przejść dla pieszych na drogach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świlcza:

  • w Mrowli - przejście dla pieszych na drodze gminnej Nr 108762R (przy Szkole Podstawowej)
  • w Rudnej Wielkiej - przejście dla pieszych na drodze gminnej Nr 108764R
  • w Świlczy - przejście dla pieszych na drodze gminnej Nr 108769R (przy Szkole Podstawowej)
  • w Świlczy – przejście dla pieszych na drodze gminnej Nr 108761R (na Kamyszynie)
  • w Trzcianie - przejście dla pieszych na drodze gminnej Nr 108758R (przy Przedszkolu i Żłobku)

Planowany zakres prac na przejściach: wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie linii akustycznych, ustawienie oznakowania pionowego - aktywne przejścia dla pieszych z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem solarny oraz oświetlenie przejścia.

Przebudowa przejść ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców.

Planowana wartość zadania brutto: 334 536,54 zł w tym 80% środków stanowić będzie dotacja. Obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową.