Plakat projektu „Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!”Terytorialny i czasowy zasięg projektu:

Projekt jest realizowany na obszarze województwa podkarpackiego w okresie od 1 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2022r.

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie 80 trwałych działalności gospodarczych.

Adresaci projektu:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. podkarpackiego.

Uczestnicy projektu muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

  • osób powyżej 50 roku życia
  • kobiet
  • osób długotrwale bezrobotnych
  • osób z niepełnosprawnościami
  • osób o niskich kwalifikacjach

Co oferujemy:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

  1. bezpłatne wsparcie szkoleniowe: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach szkolenia grupowego Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  2. dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, 
  3. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej jednorazowa bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 80 uczestników w kwocie 23 050,00 zł.
  4. finansowe wsparcie pomostowe pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi projektu w formie comiesięcznej transzy w kwocie 2 200,00 zł przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie m.in.: obowiązkowych składek ZUS, bieżących wydatków w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT), tj. kosztów administracyjnych, kosztów materiałów biurowych, kosztów usług księgowych (pełen zakres wydatków znajduje się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu: 
      Biuro projektu: "Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!"

Adres:
      ul. Henryka Pobożnego 14
      35-617 Rzeszów

Numer tel.: 535-560-713, 790-390-417

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Strona internetowa: www.dotacje.plusk24.pl