Napis Posiłek w domu i szkole

W ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, Gmina Świlcza otrzymała dotację w wysokości 170 tys. zł dla 3 placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Trzciane oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

Środki zostaną przeznaczone na remont i doposażenie stołówek szkolnych. Celem programu jest m.in. zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Całkowity koszt planowanych zadań to 212.572,00 zł.