Florystka układa kwiaty

Z wielką przyjemnością informujemy, iż projekt gminy Świlcza pn. „Ładne kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza” otrzymał dofinansowanie w kwocie  26.325,34 zł w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020–2021. Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 29 projektów z województwa podkarpackiego.

Projekt zakłada przeprowadzenie kursu florystycznego dla 24 osób dorosłych, mieszkańców gminy Świlcza. Celem operacji jest nabycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie technik wykorzystywanych do tworzenia sztuki artystycznego układania kwiatów na obszarach wiejskich.


 Loga projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”