Transparent: Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie

Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 631 608 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 137409r wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R w miejscowości Bratkowice” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszt całej inwestycji to ponad 1 mln zł, przy 60 % dofinansowaniu. Przebudowa obejmuje odcinek drogi o długości 626 mb wraz z budową chodnika po lewej stronie drogi na odcinku 520 mb o szerokości 2,00 m. Zakres inwestycji obejmuje rozwieź przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1381R w km 0+000,00 oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr ew. 6527 w km 0+614,80.

W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy o dofinasowanie. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania. Planowany termin wykonania zadania to III kw. 2021 r.