Logo innpolandDadzą 2080 zł postojowego, zwolnią ZUS, ale... na nowych warunkach.
Oto tarcza 6.0.

Przedsiębiorcy czekają na najnowszą tarczę antykryzysową (6.0), która ma pozwolić firmom przetrwać drugą falę pandemii. Na jaką pomoc można liczyć? Przede wszystkim, tarcza 6.0 nie gwarantuje wsparcia nowym firmom. Ważny będzie kod PKD, a dodatkowo trzeba spełnić określone warunki, by móc wnioskować o pomoc.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – od kiedy?

Sejm uchwalił najnowszą tarczę antykryzysową ("Ustawa Tarcza Antykryzysowa 6.0”) 19 listopada 2020 roku. Aktualnie ustawa znajduje się w Senacie, a potem będzie musiała jeszcze zostać podpisana przez prezydenta. To jednak trochę potrwa, bo senatorowie zgłosili w sumie kilkaset poprawek, m.in. dotyczących rozszerzenia tarczy na kolejne branże.

Poza tym, zanim firmy będą mogły wnioskować o wsparcie, zgodę na tarczę musi wyrazić jeszcze Komisja Europejska, więc tak naprawdę nie wiadomo, kiedy tarcza wejdzie w życie.

 
Tarcza 6.0 – zwolnienie z ZUS (lista PKD)

Tarcza stanowi, że o zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD:

47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży
47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
56.10.A - restauracje
56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z - pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z - produkcja filmów, nagrań wideo itp.
74.20.Z - działalność fotograficzna
77.21.Z - wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z - organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z - pozaszkolna edukacja sportowa
86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D - działalność paramedyczna
90.01 Z - wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z - wspomaganie przedstawień
93.11.Z - działalność obiektów sportowych
93.13.Z - działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z - pozostała działalność sportowa
93.21.Z - działalność wesołych miasteczek
93.29.A - działalność pokojów zagadek
93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa
96.04.Z - działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Oprócz tego, że trzeba prowadzić działalność w ramach jednego z wymienionych kodów PKD, by otrzymać zwolnienie z ZUS trzeba wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Jeśli przedsiębiorca opłacił składki przed pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

Postojowe w tarczy 6.0 (lista PKD)

O dodatkowe, jednorazowe postojowe w ramach najnowszej tarczy będzie mogła się ubiegać grupa 32 podmiotów według konkretnych kodów PKD (do wniosku trzeba będzie załączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności). Grono uprawnionych zwiększono w stosunku do pierwotnego projektu o następujące branże:

59.14.Z - (działalność związana z projekcją filmów),
79.90.C - (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana),
85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),
85.53.Z - (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),
85.59.A - (nauka języków obcych)
86.10.Z - (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej)
90.04.Z - (działalność obiektów kulturalnych).

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, czyli 2080 zł.

Warunkiem utrzymania postojowego jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40 proc., przychodu z działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Źródło: innpoland.pl