Transparent mała firma pl

Dla współczesnych kobiet jednoosobowa działalność gospodarcza to elastyczny sposób na połączenie rozwoju zawodowego z macierzyństwem. Brak sztywnych ram czasowych, w których kobieta musi być w pracy, to możliwość poświęcenia dziecku więcej uwagi. Jednoosobowa działalność daje duże możliwości młodym mamom i nie zamyka drogi do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego.

Urodzenie dziecka i pobieranie zasiłku nie oznacza również konieczności rezygnacji z pracy. W tym aspekcie polskie prawo decyzję o prowadzeniu działalności pozostawia przedsiębiorcom. W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami (emerytalnym i rentowym) - składki są opłacane z budżetu państwa. Co jeszcze warto wiedzieć o macierzyńskim przy działalności?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Przedsiębiorca może, ale nie musi, płacić składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli nie płaci, to nie są mu wypłacane zasiłki z tytułu choroby i zasiłek macierzyński. Świadczenie macierzyńskie otrzymają kobiety (mogą również ojcowie), które opłacały składkę na ubezpieczenie chorobowe. Do ubezpieczenia można przystąpić będąc w ciąży.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Kwota zasiłku zależy od wysokości wpłacanych składek oraz okresu odprowadzania składek. Przy preferencyjnym ZUS-ie i krótkim okresie, zasiłek macierzyński to niska kwota. Natomiast zasiłek macierzyński poniżej 1000 zł netto jest wyrównywany do tzw. świadczenia rodzicielskiego, które wynosi od kilku lat niezmiennie 1000 zł.

Po urodzeniu dziecka, w ciągu trzech pierwszych tygodni jest czas na decyzję, co do procentowej wartości zasiłku macierzyńskiego. Jeśli zasiłek ma być wypłacany przez cały okres, w którym przysługuje w wysokości 80% podstawy, to należy złożyć deklarację w ZUS. Brak złożenia deklaracji powoduje, że w okresie urlopu macierzyńskiego wypłacane jest 100% podstawy, a w czasie urlopu rodzicielskiego 60% podstawy. Warto przekalkulować, co opłaca się bardziej.

Urlop rodzicielski a macierzyński

Macierzyński to czas po urodzeniu dziecka. Jego długość zależy od liczby urodzonych dzieci. W przypadku jednego dziecka trwa on 20 tygodni (przy bliźniakach 31 tygodni, a przy trojaczkach 33 tygodnie). Po macierzyńskim mama prowadząca działalność może przejść na urlop rodzicielski. Trwa on 32 tygodnie przy jednym dziecku bądź 34 tygodnie, gdy urodzi się więcej dzieci.

Jakie są opcje na działalność po porodzie?

W tej kwestii polskie prawo jest elastyczne. Kobieta na macierzyńskim może zawiesić działalność na okres pobierania zasiłku. Wówczas nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne ani składki zdrowotnej. Natomiast zawieszenie firmy uniemożliwia jakąkolwiek działalność w jej obszarze.

Jeśli mama na macierzyńskim zdecyduje się pracować, to nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne. Płaci natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ale jest jeden wyjątek i część mam może nie płacić również tej składki. To korzystne rozwiązanie dla kobiet, które były na preferencyjnym ZUS-ie i mają niski zasiłek macierzyński, w kwocie nie wyższej niż 1000 zł. Jest to wysokość świadczenia rodzicielskiego. Jeśli nie przekroczysz tej kwoty, nie będzie płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne, mimo że nie zawiesisz działalności.

W okresie wypłaty zasiłku macierzyńskiego można normalnie wystawiać faktury, otrzymywać dochody. Nie ma to wpływu na wypłatę świadczenia.

Kobiety prowadzące działalność są w innej sytuacji niż zatrudnione na etacie. Muszą pamiętać o formalnościach. Konieczne jest wyrejestrowanie ze składek na ubezpieczenie społeczne i zarejestrowanie do ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast jednoosobowa działalność to duża swoboda działania, również na macierzyńskim.

Źródło: www.mala-firma.pl