Transparent mała firma pl

Składki na ubezpieczenie społeczne są jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy w Polsce. Ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne są zwolnieni młodzi przedsiębiorcy, przez okres pierwszych sześciu miesięcy.

W następnych dwóch latach przedsiębiorcy mogą płacić preferencyjny ZUS. A w kolejnych trzech latach ZUS od dochodu. Łącznie przez 5,5 roku prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie musi płacić pełnego ZUS-u. To dużo czasu, by rozwinąć biznes. Przekonać się o jego powodzeniu bądź też stwierdzić, że jest to mało lukratywne zajecie i jednak nie jest to coś, co chce się robić. ZUS w 2023 roku jak co roku idzie w górę. Jakie kwoty będą opłacać przedsiębiorcy w ramach pełnego i preferencyjnego ZUS-u?

Od czego zależy wysokość składek na ZUS

Podstawę wyliczenia ZUS-u stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. I choć inflacja szaleje, ceny idą w górę, to wynagrodzenia tak szybko nie szybują, dlatego przedsiębiorcy nie muszą obawiać się drastycznych wzrostów składek na ZUS w 2023 roku. Według prognoz szacowane na przyszły rok przeciętne wynagrodzenie wyniesie 4161 zł.

Duży ZUS 2023

Wysokość prognozowanych składek ZUS w 2023 roku:

  • emerytalna: 812,23 zł,
  • rentowa: 332,88 zł,
  • chorobowa: 101,94 zł,
  • wypadkowa: 69,49 zł,
  • fundusz pracy: 101,94 zł.

Łączna kwota dużego ZUS-u, prognozowana, to 1418,48 zł. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest składką dobrowolną. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokości zależy od formy opodatkowania.

Mały ZUS 2023

Prognozowane stawki małego ZUS-u w 2023 roku to:

  • emerytalna: 198,11 zł,
  • rentowa: 81,19 zł,
  • chorobowa: 24,87 zł,
  • wypadkowa: 16,95 zł.

Przy małym ZUS-ie nie jest opłacany Fundusz Pracy. Łączna kwota prognozowanych składek wynosi 321,12 zł. Do tego należy doliczyć składkę zdrowotną.

Z prognoz wynika, ze składki dużego ZUS-u wzrosną o około 200 zł, natomiast małego o nieco ponad 35 zł.

Źródło: www.mala-firma.pl