Transparent mała firma pl

DGP zwróciło się do Ministerstwa Finansów z pytaniem o to, czy zwrot VAT może mieć miejsce na ROR, czy konieczny jest w tym celu rachunek VAT.

Jedna z czytelniczek DGP zwróciła się z problemem zwrotu VAT na ROR. Urząd Skarbowy przelał należny zwrot, ale bank przelew cofnął, stwierdzając, że konieczna jest zmiana tytułu przelewu, który brzmiał zwrot VAT. Czytelniczka nie miała konta VAT, zatem co w takiej sytuacji? Kto miał rację?

Zagmatwane przepisy, niejednoznaczna odpowiedź MF

Czytelniczka DGP w końcu otrzymała zwrot VAT, natomiast taka sytuacja może spotkać inne osoby w podobnej sytuacji. O co chodzi? Czytelniczka prowadzi działalność dla celów VAT, nie PIT. Przykładem są pracujący na kontraktach menadżerskich, kupujący nieruchomość z VAT pod najem.

US wykonał przelew zwrot VAT, ale bank go odesłał. Powodem brak rachunku VAT. Bank zaproponował również, by US wpisał inny tytuł przelewu niż zwrot VAT.

Czy każdy przedsiębiorca musi mieć rachunek VAT?

Nie. Nawet nie każdy przedsiębiorca musi mieć rachunek firmowy. We wniosku CEIDG w rubryce numer rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności można podać konto prywatne. I na nie następuje zwrot podatkowy. Mikroprzedsiębiorca może mieć rachunek firmowy, ale nie musi.

Do posiadania konta VAT (rachunku rozliczeniowego- z podzieloną płatnością) zobowiązana jest określona grupa przedsiębiorców, co reguluje prawo. Są to przedsiębiorcy, którzy zajmują się dostarczaniem towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT. Są to również przedsiębiorcy, którzy nabywają wymienione w załączniku towary i usługi.

Za pomocą przelewu płatność jest konieczna, gdy wartość na fakturze jest równa bądź wyższa 15 tys. zł. Natomiast w tym obszarze prawo nie precyzuje, że musi być to rachunek firmowy. Zatem przedsiębiorca może wykonać przelew z ROR.

Odmienne stanowiska w sprawie rachunku VAT

MF tłumaczy, że zwrot VAT ma być wykonany na rachunek bankowy, który jest zgłoszony do US oraz wiąże się z działalnością. W przypadku czytelniczki DGP, Ministerstwo Finansów domniemywa, że zwrot był na rachunek VAT, a czytelniczka go nie posiadała, w związku z czym przelew nie został zaksięgowany.

Marek Przybylski, który jest doradcą podatkowym, radcą prawnym i menadżerem w MDDP, wypowiadając się dla DGP, nie zgadza się ze stanowiskiem MF. W jego opinii rachunek musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze należy do podatnika. Po drugie jest wpisany na odpowiednim formularzu NIP. Można w nim podać ROR bądź rachunek firmowy. Osoby, które nie mają zarejestrowanej działalności w CEIDG, ale są płatnikami VAT wypełniają formularz NIP-7. Gdy w NIP-7 wskazany jest rachunek do zwrotu, to taki przelew powinien zostać zaksięgowany. Według eksperta bank powinien zaksięgować przelew czytelniczki.

Inaczej sprawa by wyglądała, gdyby czytelniczka chciała otrzymać szybszy zwrot VAT i zaznaczyła fakt zwrotu na konto VAT. Wówczas, jeśli takiego konta nie posiadała, przelew wrócił do nadawcy, czyli bank postąpił słusznie. Prawo polskie nie zabrania mikroprzedsiębiorcom korzystania z konta osobistego przy rozliczeniach firmowych pod wymienionymi wcześniej warunkami. Natomiast w pewnych sytuacjach może to rodzić problemy i przedsiębiorca sam dochodzi do wniosku, że konto firmowe jest mu potrzebne.

Źródło: www.mala-firma.pl