Transparent mała firma pl

Brak funduszy jest jedną z przyczyn odkładania planów biznesowych na później. Obecnie można skorzystać z programu „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie”. Stoi za nim Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a jego realizacją zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach programu oferowane są pożyczki z niskim oprocentowaniem. W październiku ministerstwo rodziny poinformowało, że od początku programu podpisano prawie 5200 umów.

Do przedsiębiorców popłynęło ponad 350 mln zł

W ramach programu udzielono pożyczek na otwarcie działalności na łączną kwotę 358 mln zł. Kolejne 3 mln zł pożyczyli przedsiębiorcy na utworzenie stanowisk pracy dla nowych pracowników. Umów tego typu zawarto 107 od początku programu. Tylko od stycznia tego roku podpisanych zostało 433 umowy pożyczkowe na start z biznesem, łącznie na kwotę prawie 36 mln zł. W ramach utworzenia nowych stanowisk pracy, umowę podpisało 7 przedsiębiorców, których łączna wartość to niemal 413 tys. zł.

Do kogo skierowany jest program?

„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” to program, który skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Konkretnie, z nisko oprocentowanej pożyczki mogą skorzystać:

  • studenci ostatniego roku,
  • absolwenci szkół, uczelni wyższych (do 4 lat od ukończenia szkoły bądź też zdobycia tytułu zawodowego),
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w UP,
  • osoby poszukujące pracy jako opiekun osób niepełnosprawnych.

O pożyczkę w ramach programu mogą starać się osoby młode, w średnim wieku i starsze do osiągnięcia wieku emerytalnego, które mają pomysł na biznes bądź też chcą utworzyć nowe stanowisko pracy w firmie.

Dodatkowe warunki:

  • przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może być prowadzona działalność gospodarcza,
  • starający się o pożyczkę nie może wykonywać pracy zarobkowej,
  • wykluczone jest wsparcie z innego programu na ten sam cel.

Ile można dostać na otwarcie firmy?

Osoby, które chcą założyć działalność, otrzymają maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to około 110 tys. zł. Spłata rozłożona jest na 7 lat. Umowa pożyczki podpisywana jest z pośrednikiem finansowym. Wskazuje ich BGK. Formalności zostały uproszczone na tyle, że niekonieczne jest przedstawienie całego biznes planu, a jedynie jego elementy. W trakcie spłaty możliwa jest roczna karencja i co ważne nie pociąga za sobą dodatkowych opłat.

Ile dla przedsiębiorców na nowe stanowisko pracy?

Przedsiębiorca wspomagając się pożyczką z tego programu, może utworzyć stanowisko dla osoby bezrobotnej, opiekuna osoby niepełnosprawnej, absolwenta uczelni szukającego pracy. Wraz z wnioskiem należy złożyć kosztorys związany z nowym stanowiskiem pracy. Maksymalna wysokość pożyczki to 6-krotna wartość przeciętnej pensji, czyli w okolicach 33 tys. zł. Okres spłaty nie może przekroczyć 3 lat. Pożyczki mają stałe oprocentowanie. Wynosi ono 0,1 w skali roku bądź też 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Źródło: www.mala-firma.pl