Transparent mała firma pl

Prowadzący działalność gospodarczą ojcowie mogą uzyskać zasiłek jako ekwiwalent za urlop ojcowski, którzy przysługuje pracownikom etatowym.

Wystarczy, że będą terminowo opłacać dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe i złożą odpowiedni wniosek do ZUS-u.

Urlop ojcowski

Pracownikom etatowym przysługuje 14-dniowy urlop ojcowski w sytuacji narodzin dziecka lub wzięcia go na przysposobienie. Przedsiębiorcy nie mają prawa do urlopu stricte rozumianego jako dni wolne od pracy, ale mogą otrzymać zasiłek ojcowski za 14 dni. Przysługuje on właścicielom firm, którzy zdecydowali się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i opłacają terminowo składki z tego tytułu. O zasiłek można się ubiegać w ciągu 24 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia (wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego jest to nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia). Urlop ojcowski można podzielić na dwa tygodniowe okresy i tym samym uzyskać dwa mniejsze zasiłki w różnym terminie. Podczas przebywania na urlopie ojcowskim można prowadzić normalnie działalność gospodarczą.

Ile wynosi zasiłek dla ojców?

Za dwutygodniowy urlop ojcowski przysługuje 100% podstawy wymiaru. W tym roku, przy opłacaniu pełnej składki ZUS wynoszącej 1457,49, jest to 1054,63 zł. Ponadto, należne składki ZUS za okres przebywania na urlopie ojcowskim zostaną proporcjonalnie pomniejszone. Dotyczy to składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, bo składka zdrowotna jest stała i niepodzielna.

Źródło: www.mala-firma.pl