Transparent mała firma pl

Najnowsze zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zakładają, że nieopłacanie składek w terminie nie będzie już powodować ustania dobrowolnych ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, w tym chorobowego.

Obecnie nawet dzień spóźnienia w opłacaniu składek skutkuje utratą prawa do zasiłku.

Nieopłacanie składek w terminie a prawo do ubezpieczenia

Ustawa z 24 czerwca 2021 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została podpisana 19 sierpnia przez prezydenta Dudę. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe zasady dotyczące objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i chorobowym. Projekt zakłada, że objęcie tymi ubezpieczeniami następować będzie od dnia wskazanego w zgłoszeniu do dnia wyrejestrowania, a ewentualna zaległość w spłacie składek nie spowoduje utraty prawa do ubezpieczenia. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że przymusowe dochodzenie zaległych składek ZUS na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie możliwe aż do czasu wyrejestrowania z dobrowolnych ubezpieczeń. Jest też jeden warunek tego, by uzyskać wypłatę zasiłku chorobowego – uprzednia spłata zadłużenia w składkach ZUS w ciągu sześciu miesięcy, bo tylko w takiej sytuacji można ubiegać się o świadczenia nawet mimo wcześniejszego opóźnienia w zapłacie składek.

Źródło: www.mala-firma.pl