Transparent mała firma pl

Zmianę numeru rachunku konta bankowego wykorzystywanego do operacji związanych z działalnością firmy trzeba zgłosić każdorazowo do Urzędu Skarbowego.

Nieważne, czy chodzi o prywatne, czy o firmowe konto bankowe. Właściciele JDG zmiany mogą dokonać online w formularzu CEIDG-1.

Konieczna aktualizacja

Rachunek, na którym wykonywane są transakcje firmowe, niezależnie od tego, czy jest to prywatny czy firmowy typ konta, musi być zgłoszony przez przedsiębiorcę. Zgłoszenia przez formularz CEIDG-1 dokonuje się zawsze przy zakładaniu firmy, ale też w przypadku zmiany konta bankowego. Na zgłoszenie nowego rachunku bankowego przedsiębiorca ma 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Jak dokonać zmiany numeru konta?

O nowym rachunku do operacji firmowych właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej informują poprzez aktualizację formularzu CEIDG-1. Zmiany automatycznie trafią też do Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Wniosek CEIDG-1 aktualizuje się w sekcji 26: „Informacje o rachunkach bankowych/rachunkach w SKOK wnioskodawcy”. Można to zrobić online, a następnie podpisać formularz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Jest też możliwość wypełnienia druku ręcznie i złożenia go osobiście w urzędzie, lub wypełnienia online, a potwierdzenia w urzędzie w przypadku braku Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Za brak zgłoszenia nowego numeru konta bankowego grozi grzywna lub mandat.

Gdzie sprawdzić numer konta?

Jeśli przedsiębiorca zapomniał, jaki numer rachunku bankowego wpisał w formularzu CEIDG-1 podczas zakładania firmy, może to sprawdzić w Wykazie Podatników VAT. Tam znajdują się zgłoszone numery kont przedsiębiorców będących płatnikami VAT. Wystarczy podać swój NIP, by wyszukać numer rachunku. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT-u muszą odszukać wpis CEIDG-1, jaki złożyli podczas zakładania firmy lub skontaktować się z urzędem skarbowym, by sprawdzić, jaki numer konta podali.

Źródło: www.mala-firma.pl