Logo związku wędkarskiego KaraśSkarbnik:

Kazimierz Gazda
Świlcza 647
tel.: 17 85-60-972, kom. 514 246 466

Prezes Koła - tel.: 668-470-127
www: Facebook


Przed założeniem Koła Wędkarskiego „Karaś” w Świlczy, wędkarze zrzeszeni byli w kołach miasta Rzeszowa. Na początku lat osiemdziesiątych, wędkarze - społecznicy założyli najpierw sekcję, a następnie Koło Wędkarskie „Karaś”. Wówczas starano sięo pozyskanie zbiorników wodnych (stawów) na terenie Trzciany, ich zagospodarowanie i zarybienie.

Siedziba Zarządu Koła mieści się od ponad 30 lat w Świlczy. Koło zrzesza ponad 100 członków i opiekuje się zbiornikami wodnymi o powierzchni około 3 hektarów, położonymi na północnych obrzeżach Trzciany.

Prowadzi ponadto sukcesywne zarybianie stawów (rocznie około 2 ton narybku), zabezpiecza brzegi zbiorników przed wypłukiwaniem przez wodę. „Karaś” prowadzi szkolenia z zakresu karty wędkarkiej oraz określone statutem działania dotyczące ochrony przyrody.

Prezesem Koła od roku 2017 jest kol. Tadeusz Majka.

Przy współpracy Samorządu Gminy Świlcza Koło „Karaś” organizacje takie imprezy jak Zawody Wędkarsko-Przyrodnicze z okazji Dnia Dziecka, Puchar Wójta Gminy Świlcza w Wędkarstwie oraz Puchar Prezesa Koła „Karaś”.