Logo bibliotekiLogo Fundacji Orange


”Orange dla bibliotek”

Dotacja finansowa w wysokości :

  • 2010 rok – 5 210,10 zł
  • 2011 rok – 4 976,43 zł.
  • 2012 rok – 3 212,99 zł.
  • 2013 rok – 7 571,20 zł.
  • 2014 rok – 4 644,40 zł.
  • 2015 rok – 2 860,06 zł.

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z/s w Trzcianie pozyskała 28 475,18 złotych.

Realizacja od 1.08.2010 do 31.07.2015 roku

W ramach projektu Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie brała udział w programie „Orange dla bibliotek", którego celem była edukacja oraz popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach. Biblioteka zobowiązana był również do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach.