Logo Fundacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Logo bibliotekiLogo Programu rozwoju bibliotek 


Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie w 2011 roku przystąpiła do II tury Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca wraz z trzema bibliotekami partnerskimi z Krasnego, Kamienia oraz Sokołowa Małopolskiego. W tymże programie GBP bierze udział po raz drugi. W I turze brała udział jako biblioteka partnerska i jako jedna z 15 bibliotek w Polsce mogła przystąpić do II tury Programu. Udział w Programie nie wymagał wkładu finansowego ze strony Biblioteki. 

Program Rozwoju Bibliotek jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału Bibliotek Publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne Biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym gospodarczym i kulturalnym. Program również umożliwia poszerzenie kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku i wzmocnienia ich roli społecznej. Upowszechnia dostęp do nowoczesnych technologii komunikacyjnych. 

Realizując ten Program bibliotekarze uczestniczyli w 10 warsztatach szkoleniowych. W szkoleniach uczestniczyła również jedna osoba z samorządu oraz jeden przyjaciel biblioteki. Szkolenia dotyczyły wprowadzania zmiany w instytucji, otwarcia jej na nowe możliwości pracy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem skutecznych i sprawdzonych metod. W tym momencie opracowujemy Plan Rozwoju Biblioteki, który będziemy realizowali w najbliższych trzech latach.

W ramach tego Programu bibliotekarze uczestniczyli również w szkoleniach specjalistycznych. Było to 12 dni szkoleniowych. Szkolenia dotyczyły 8 obszarów, w których mogą specjalizować się biblioteki: Miejsce promocji kultury; Miejsce dla młodych; Wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych; Multimedia i nowoczesna komunikacja; Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych; Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą; Miejsce dla obywateli: e-administracja, Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać?

Z Programu Rozwoju Bibliotek GBP w Świlczy z/s w Trzcianie wraz z filiami otrzymała sprzęt komputerowy (po dwa stanowiska) wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero, faks), aparaty fotograficzne do każdej biblioteki oraz projektor z rzutnikiem.