17 lipca 2019r. Wójt Gminy Świlcza – Adam Dziedzic podpisał umowę z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego - Piotrem Pilch, na dofinansowanie operacji pt.: „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020

Celem realizacji zadania jest stworzenie miejsca do rekreacji i zabawy dla dzieci. Urządzenie placu zabaw pozwoli na prawidłowe zagospodarowanie terenów na obszarze wiejskim, wpłynie korzystnie, na jakość lokalnej społeczności, dzięki możliwości wspólnej organizacji czasu wolnego całych rodzin. Powstanie atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrzymywania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców. Poprzez realizację zadania zostanie stworzone ogólnodostępne, bezpieczne miejsce rekreacji integrujące dzieci i młodzież.

Zadanie realizowane będzie w ramach partnerstwa publiczno-społecznego tj. gminy Świlcza przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Błędowej Zgłobieńskiej.

Całość prac szacowana jest na prawie 30 tys. zł, z czego pomoc finansowa to 10 tys. zł.

Termin realizacji zadania to sierpień – październik 2019 r. 


 

logo gmina 

herb podkarpackie