IMG20201205143504

Dobiegają końca prace budowlane i wykończeniowe w budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli. Zakres prac obejmował przebudowę i zmianę sposobu użytkowania wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu, przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz wyposażanie żłobka i przedszkola.

Wartość całej inwestycji to prawie 2,8 mln zł

Rezultatem zadania będzie zapewnienie opieki w Żłobku dla łącznie 31 dzieci (24 dzieci w pierwszym oddziale oraz 7 w drugim oddziale) w wieku do 3 lat oraz zapewnienie dodatkowo opieki w oddziale przedszkolnym dla 25 dzieci.

Planowane rozpoczęcie funkcjonowania żłobka w Mrowli to II kwartał 2021 r.

Warto wspomnieć, że Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 775 tys. złotych na utworzenie żłobka z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2020.


Zapraszamy galerii zdjęć ...