Loga life


W grudniu 2023 r. Pełniący Funkcję gminy Świlcza Dawid Homa podpisał umowę grantową na realizację projektu „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”.

Gmina Świlcza jest jedną z 61 gmin w regionie, które są partnerami projektu wraz z innymi jednostkami, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Głównym celem projektu LIFE IP będzie efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego, z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego.

Program LIFE (Program Działań na Rzecz Środowiska i Klimatu) to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Jak zakłada program, już w tym roku w każdej z 61 gmin mają rozpocząć pracę gminni koordynatorzy programu ochrony powietrza (POP), którzy będą wspierać mieszkańców. Mają pomagać w wyborze ekologicznego źródła ciepła, doradzać, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca oraz z jakiej oferty i rozwiązania skorzystać.

Budżet projektu realizowanego przez Podkarpacie miałby wynieść ponad 23 mln euro. Montaż finansowy projektu zakłada 60% z UE, 35% z NFOŚiGW oraz 5% jako wkład własny beneficjenta (gminy).