4 maja br. Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic i Skarbnik Natalia Gawron podpisali umowę na dotacje celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania remontowego w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Woliczce.

Dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł pochodzi ze środków budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę obejmującego rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie polegać będzie na kompleksowym remoncie dachu, w tym, m.in.: robotach rozbiórkowych – rozebraniu pokrycia dachowego z blachy, rozebraniu konstrukcji więźb dachowych, robotach ciesielskich, robotach blacharskich, robotach malarskich, robotach odgromowych, ociepleniu poddasza, robotach towarzyszących (w tym, m.in.: robotach malarskich w pomieszczeniu sali ogólnej).


loga dofinansowania