Baner programu

Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 450.000,00 zł na remont kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Rudnej Wielkiej, co stanowi 50% planowanych kosztów przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Planowane jest wykonanie remontu nawierzchni do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego, remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, a także wymiana oświetlenia kompleksu sportowego na energooszczędne oświetlenie LED.

Gmina Świlcza znalazła się w gronie zaledwie 170 beneficjentów z całej Polski.