Baner programu Dotacja dla bibliotek szkolnych

27 tys. zł wsparcia w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymają szkolne i przeszklone biblioteki gminy Świlcza.

Samorząd zapewni dodatkowy wkład własny w kwocie ponad 6 tys. zł do zakupów.

Za kwotę ponad 33 tys. zł zakupimy książki do bibliotek ujętych we wniosku złożonym do Kuratorium Oświaty.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymały organy prowadzące dla 567 placówek wychowania przedszkolnego i szkół na łączną kwotę 2 263 700 zł.

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego dostępny jest na stronie: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-organow-prowadzacych/ogloszenie-wynikow-naboru-wnioskow-w-ramach-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2-0-w-2022-roku/#