Logo programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa44,5 tyś. zł wsparcia w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymają szkolne i przeszklone biblioteki gminy Świlcza.

Samorząd zapewni dodatkowy wkład własny w kwocie ponad 11 tys. zł do zakupów.

Za kwotę ponad 55 tys. zł jeszcze w tym roku zakupimy książki do bibliotek ujętych we wniosku złożonym do Kuratorium Oświaty.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymały organy prowadzące dla 326 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych szkół na łączną kwotę 1 604 280, 00 zł.