Gmina Świlcza otrzymała 59.414,00 zł dofinansowania do wycieczek szkolnych z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym 672 uczniów wraz z opiekunkami z 6 szkół będzie mogło wyjechać do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury oraz instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki zlokalizowanych na terenie całej Polski. Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia szkoła będzie mogła przeznaczyć na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki. Program będzie realizowany do 15 grudnia 2021 r.

"Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Dofinansujemy wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży. Będzie to cenna pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej. Przedsięwzięcie uatrakcyjni również proces nauczania: nauka w unikalnym środowisku edukacyjnym, poszukiwanie śladów historii, eksperymentowanie w centrach nauki. Będzie to też promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej. Przedsięwzięcie jest elementem programu „Polski Ład”.

Obecnie czekamy jeszcze na decyzje odnośne 2 wycieczek.


Ologowanie projektu Poznaj Polskę