Gmina Świlcza w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskała środki w wysokości 2.611.936,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla gmin i powiatów. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.  Wsparcie jest bezzwrotne. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje majątkowe. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju poprzez wsparcie inwestycji w samorządach tworząc Tarcze dla samorządów.

Otrzymana dotacja została przeznaczona w roku 2020 na:

Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej – 1.143.536,00 zł. Zakończenie planowane jest na i kwartał 2021 r.


Zdjęcia: