Gmina Świlcza w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskała środki w wysokości 2.611.936,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla gmin i powiatów. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.  Wsparcie jest bezzwrotne. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje majątkowe. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju poprzez wsparcie inwestycji w samorządach tworząc Tarcze dla samorządów.

Otrzymana dotacja została przeznaczona w roku 2020 na:

 1. Przebudowę i modernizację dróg w gminie o łącznej długości 2.387 mb, celem poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników – kwota – 203.675,00 zł, przebudowa dotyczyła następujących dróg:
  1. Przebudowy drogi gminnej na dz. nr ew. 926 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska.
  2. Przebudowy drogi gminnej nr 137019R na dz. nr ew. 1196 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska.
  3. Utwardzenia powierzchni na dz. nr ew. 435, 436 w miejscowości Bratkowice.
  4. Przebudowy drogi gminnej nr 137110R na dz. nr ew. 1627 w miejscowości Mrowla.
  5. Przebudowy drogi gminnej nr 137813R na dz. nr ew. 648/1 oraz drogi gminnej na dz. nr ew. 2071/2, 2072/2 w miejscowości Rudna Wielka.
  6. Przebudowy drogi gminnej na dz. nr ew. 3642 w miejscowości Świlcza.
  7. Przebudowy drogi gminnej nr 137618R na dz. nr ew. 3742 w miejscowości Świlcza.
  8. Przebudowy dróg gminnych na dz. nr ew. 1440, 1451 w miejscowości Świlcza.
  9. Przebudowy drogi gminnej nr 137500R na dz. nr ew. 61/1 w miejscowości Trzciana.
  10. Przebudowy drogi gminnej nr 108758R na dz. nr ew. 1127 w miejscowości Trzciana.
  11. Przebudowy drogi gminnej nr 137510R na dz. nr ew. 1011 oraz drogi gminnej nr 137509R na dz. nr ew. 1034/1 w miejscowości Trzciana.

Przebudowy drogi gminnej nr 137306R na dz. nr ew. 688/1 oraz utwardzenie powierzchni na dz. nr ew. 241 w miejscowości Woliczka


Zdjęcia: