Loga projektu portowegoDofinansowano ze środków z budżetu państwa


Nazwa dotacji: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Świlcza

Przewidywana wartość inwestycji: 5  900 000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków: 5 000 000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 900 000,00 zł

W ramach inwestycji poprawa infrastruktury edukacyjnej, zaplanowano 3 zadania.

Pierwsze zadanie polegać będzie na termomodernizacji Niepublicznych Szkół w  Błędowej Zgłobieńskiej i Bratkowicach.

Drugim zadaniem będzie budowa wew. ścianek wspinaczkowych o charakterze edukacyjno - sportowo - rekreacyjnym wraz z ich wyposażeniem, w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Trzecim zadaniem będzie modernizacja ogólnodostępnego stadionu sportowego w Bratkowicach oraz Rudnej Wielkiej, gdzie dzieci w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych spędzają dużo czasu.